Privatization and Foreign Investments

Albena Ivanova

Sofia, Despotov, Gicheva & Partners Law Office,
+ 359 2 851 72 59 Despotov, Gicheva & Partners Law Office, Sofia
Despotov, Gicheva & Partners Law Office Master of Law, graduated University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’(1988-1993) Master of European Law, University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’ , 2008