Съд за присвояване на 190 хил. лв.

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу И. Манчев за извършено от него престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 309, ал. 1 вр. чл. 311, ал. 1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 210, ал. 1, т. 1, пр. 1 и т. 5 вр. чл. 209, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвиняемият И. Манчев от 1979 г. е работил като служител-гише в пощенска станция в с. Горно Дряново в „Български пощи“ ЕАД (БП). До м. август 2012 г. Манчев изпълнявал задълженията на служител гише пощенски раздавач в „Български пощи“ ЕАД постоянно и срещу заплащане.

На основание сключен договор между Български пощи АД и Българска пощенска банка АД (впоследствие – „Юробанк и Еф Джи България“ АД) от 1997 г. Манчев извършвал и работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, в това число като отговорник на автоматизирано работно място за обслужване на клиенти на банката – клон с. Горно Дряново, общ. Гърмен. Той сключвал договори с физически лица за спестовен влог и депозити, изпращал пари в брой, както и други банкови дейности.

През 2011 г. се прекратила дейността на служителите на Български пощи в пощенските станции по осъществяването на банкова дейност от името на „Юробанк и Еф Джи България“ АД. В тази връзка се преустановило предоставянето на всякакви банкови услуги на настоящи и потенциални клиенти на банката, което се отнасяло и до автоматизираното работно място в пощенската станция – с. Горно Дряново. Били оформени и приключени касовите и безкасови дневници, от обвиняемия били предадени печатите на банката, компютърната система и броячна машина.

Въпреки настъпилите промени, обвиняемият Манчев не направил нищо да огласи това обстоятелство. Клиенти на банката в селото продължили да се обръщат към него за откриване на влогове и вноски. При отбелязвания в спестовните книжки и издаването на документи, той се представял като служител на банката. Въпреки че печатът на „Юробанк и Еф Джи България“ АД му бил взет, той поставял на банковите документи печат с логото на пощенската станция, като хората не обръщали внимание на тази подробност. По този начин Манчев причинил на клиентите на банката имотна вреда в размер на 26 595,15 лв.

През 2012 г. в банката започнали да постъпват оплаквания от нейни клиенти от с. Горно Дряново. Към м. март 2013г. постъпилите жалби станали 64 броя, като хората заявявали липсващи парични суми от сметките им в „Юробанк и Еф Джи България“ АД.

В тази връзка била назначена проверка на документите по депозитната и влогова дейност на пощенска станция – с. Горно Дряново. Било установено, че вследствие на извършвани различни нарушения, обвиняемият И. Манчев е присвоил общо 190 055.13 лв. от сметките на 59 клиенти на банката. Тази обща сума е била отклонена от сметките им за периода от 23.10.2000 г. до 09.06.2011г. Обвиняемият извършвал различни неправомерни действия по срочни депозити и по влогови сметки на клиентите на банката, които обслужвал през този период. Той се разпореждал със средствата по сметките на вложителите (включително и тяхното закриване) без тяхно знание и съгласие. Извършвал е и тегления на средства от депозитите на клиентите, като съставял неистински частни документи.

Предстои насрочване на делото от съда.