Прокурор отива на съд

Днес, 07.03.2017 г. СЗ“Антикорупция“ – СГП внесе обвинителен акт срещу прокурор Кръстин Кацаров от Районна прокуратура – Казанлък за извършени 4 престъпления против правосъдието /чл. 289, пр.3-то от НК/ и едно престъпление против личността / чл. 143, ал.1, вр. чл. 18, ал.1 от НК/.

І. За времето от 18.03.2015г. – до 14.05.2015г., в град Казанлък, в условията на продължавано престъпление – с две отделни деяния, склонявал длъжностни лица от прокурорските органи – двама прокурори от Районна прокуратура – Казанлък, да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването. Подбуждал прокурор да вземе решение против вътрешното му убеждение и да прекрати поради малозначителност разследване за държане на наркотични вещества срещу лице, което е син на приятелско семейство на Кацаров. Подбуждал друг прокурор от същата прокуратура противно на вътрешното му убеждение за доказаност на авторството на деянието да извърши лично или да укаже на слудовател да привлече към наказателна отговорност две лица за длъжностно присвояване.

ІІ. В периода от 20.02.2015г. – до средата на месец май 2015г., в град Казанлък, склонявал  прокурор  в Районна прокуратура – гр. Казанлък, да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването като го подбуждал  да вземе решение против вътрешното му убеждение за доказаност на авторството на деянието, предмет на разследване по досъдебно производство  на ОСлО при ОП – Стара Загора. Подбуждал го да извърши лично или да укаже на разследващия орган  да привлече към наказателна отговорност лице за документна измама. Или за документно престъпление. Указваал му да постанови задържане на лицето до 72 часа и да поиска вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

ІІІ.  В периода от 22.04.2015г.  – до началото на месец юни 2015г., в град Казанлък, склонявал длъжностно  прокурор  в Районна прокуратура – гр. Казанлък, да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването,  като го  подбуждал прокурор Михайлова да вземе решения против вътрешното й убеждение за съставомерност, обществена опасност и противоправност на деянието – предмет на разследване по досъдебно производство . Указвал да извърши лично или да укаже на разследващия орган да привлече към наказателна отговронст лице за извършване на грабеж, да постанови задържане до 72 часа и да внесе искане до съда за вземане на мярка за нетоклонение „Задържане под стража“.

ІV. В периода от 24.01.2015г. –  до месец юни 2015г., в град Стара Загора и в град Казанлък, склонявал длъжностно лице от съдебните органи  – съдия в Административен съд – Стара Загора, да наруши свои служебни задължения във връзка с правораздаването, като подбуждал съдията да постанови решение по административно дело, с което да уважи жалбата на представител на търговско дружество за отмяна на заповед на РДНСК – Стара Загора.

V. На 12.05.2015г., около 16.31 часа, в гр. Казанлък, чрез обаждане по телефон, направил опит да принуди лице от гр. Казанлък, да извърши нещо, противно на волята му, а именно да убеди сина си да се откаже да търси наказателно-процесуална защита по общия ред за нанесен му побой и отправени му закани . Кацаров употребил за това заплашване – казал му, че  ако синът му не „оттегли“ подадена  на 12.05.2015г. до Районна прокуратура – Казанлък тъжба (жалба), щял да направи така, че синът му да влезе в затвора и там да бъде подложен на сексуално насилие от лицето, срещу което била подадена тъжбата. Деянието е останало във фазата на довършения опит , тъй като лицето не се поддало на упражнения спрямо него психически натиск и не предприел действия по убеждаване на своя син да се откаже от твърденията, изложени в тъжбата му.

По делото са разпитани 50 свидетели.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разглеждането на делото.