Адвокатска кантора „Петкови“

  • гр. София, ж.к. "Борово", бл. 223-А

Правна кантора „Петкови” предлага квалифицирана правна помощ в областта на гражданското и търговското право
– устни и писмени консултации, становища, проучване и правен анализ на конкретни въпроси и казуси, включително ON-LINE;
– изготвяне на договори, пълномощни, молби, жалби, завещания, нотариални покани и всякакви други правни книжа и документи;
– анализ на правния статус на недвижими имоти, цялостна подготовка на нотариални сделки;
– управление на недвижими имоти;
– цялостно юридическо обслужване при осъществяване на строителство;
– подготовка на необходимите документи, регистрация, преобразуване, промени регистъра на еднолични търговци и търговски дружества;
– процесулно представителство и защита на интересите пред съд във всички инстанции, подготовка и предявяване на искове, изготвяне и депозиране на съдебни документи;
– проучване на дела и даване на мнение по тях;
– консултиране и защита на интересите по заповедни и съдебно-изпълнителни производства;
Работни езици на кантората– руски, сръбски и хърватски.


Все още няма адвокати, опитайте по късно.