Адвокатска кантора „Юрикон“

  • гр. София, ул. Проф. Никола Михайлов 7 вх. Б, ап. 2

Юридическа кантора „Юрикон” е създадена през 1994г. от адвокатите Витан Андреев и Христо Христов. Първоначално дейността на кантората обхваща правна консултация в областта на търговското право и новосъздаващите се към този момент търговски отношения с вътрешен и международен характер, както и процесуална защита по търговски и наказателни дела. За кратко време периодът на утвърждаване преминава в период на разширяване на предметния обхват на оказваните правни услуги и клиентска сфера.

Понастоящем екипът кантората предоставя компетентни консултации и извършва процесуално представителство във всички правни сфери, в това число: Гражданско право; Вещно право; Облигационно право; Семейно право; Наследствено право; Търговско право; Трудово право; Право на интелектуалната собственост; Административно право; Данъчно право; Конкурентно право; Информационно право; Наказателно право и др.


Все още няма адвокати, опитайте по късно.