Адвокатска кантора „Дянкова & Стойчевска“

  • гр. София, бул. Тотлебен № 5, офис 3

Адвокатско дружество Дянкова & Стойчевска  обслужва правно български и чуждестранни юридически и физически лица.  Адвокатската кантора е основана 1992 г. от адвокат Благовест Дянков в гр. София. С течение на времето прогресивно бе увеличен екипа от специалисти, работещи в адвокатската кантората, разширявайки по този начин сферите и териториите на дейността. Към настоящият момент в  адвокатската кантората работят 5 адвоката покриващи всички правни сектора, 2 икономисти както и многобройни сътрудници, лицензирани оценители, инженери, финансисти, консултанти съдебни медици и вече 19  години  предлагаме пълно правно обслужване, абонаментно или инцидентно, на своите клиенти.  Самите адвокати  владеят свободно италиански и английски език ,сътрудниците които работят към нас  също притежават  богат международен опит и владеят свободно поне един западен език, измежду които италиански, английски, руски, испански и френски език. От 2012 г. дейността ни е организирана под формата на дружество регистрирано по Закона за адвокатурата – адвокатско дружество, с наименование Дянкова & Стойчевска, а от 2013 година към екипа се присъединяват  италиански и испански  адвокати.

От 2015г. Адвокатско дружество Дянкова & Стойчевска, разполага със свое представителство в гр. Малага, Испания


Все още няма адвокати, опитайте по късно.