Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”

  • гр. София, ул. “Хр. Белчев” 9, ет. 2

Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” разполага с амбициозен екип от адвокати и сътрудници консултанти, притежаващи значителен опит в предоставянето на правни услуги както на български, така и чуждестранни клиенти.

Ние сме малка кантора с по-непринуден стил, което ни позволява да бъдем гъвкави в своята работа, винаги на разположение и да отговаряме с бързина  на нуждите на нашите клиенти.

Нашето адвокатско дружество има ясно изразен фокус върху търговското право. Развитието на бизнеса на нашите клиенти изисква задълбочено разбиране и познаване на глобалната бизнес среда. Способността ни да предложим изчерпателни правни разрешения с висока степен на професионално внимание представлява предимство, което носи успех.


Станимира Атанасова

София, Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”,
+359 2 986 7885 Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”, София
Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова” Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2013

Любимка Дюлгерова

София, Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”,
+359 2 986 7885 Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”, София
Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова” Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, ЮФ, магистър по право, 1987

Бианка Велева

София, Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”,
+359 2 986 7885 Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”, София
Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова” Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2010

Виктория Пенкова

София, Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”,
+359 2 986 7885 Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”, София
Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова” Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, ЮФ, магистър по право, 1989

Диана Милкова

София, Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”,
+359 2 986 7885 Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”, София
Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова” Магистър по Право, Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2009 Магистър по Публична администрация, УНСС, 2007