Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“

  • гр. София, бул. „Витоша“ № 36, ет. 4

Адвокатско дружество „Димитров, Иванов и съдружници“ е модерна и динамична адвокатска кантора, създадена в началото на 2010 г. Независимо че за българските стандарти сме „малка“ кантора, ние сме убедени в нашата конкурентоспособност. Нашата увереност почива върху годините натрупан от екипа ни опит в някои от водещите адвокатски кантори на българския пазар, както и върху нашата амбиция да предоставяме на клиентите правно обслужване, което е от нов тип и е различно от масово предлаганото на пазара. Поради това сме изградили нашата кантора на три фундаментални принципа:

  • Професионализъм, бизнес интегритет и етично поведение
    Вършим работата си така, както се очаква тя да бъде свършена. Ние сме надежден бизнес партньор и спазваме стандартите на бизнес- и професионалната етика.
  • Индивидуален подход към клиента
    Поддържаме тесен контакт с нашите клиенти. Познаваме нашите клиенти. Подхождаме към търговската дейност на клиентитекато към наша собствена.
  • Разкриване на професионалната ни компетентност
    Не сме „универсална“ адвокатска кантора. Ние поемаме клиентски казуси и дела, само ако имаме необходимите квалификация и опит, за да се справим с тях компетентно.

Борислав Димитров

София, Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“,
+359 2 4277 022 Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“, София
Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“ Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право и магистър по международни отношения.

Димитър Иванов

София, Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“,
+359 2 4277 022 Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“, София
Адвокатска кантора „Димитров, Иванов и съдружници“ Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право. През 2010 г. той преминава успешно Първо ниво на изпита CFA.