Адвокатска кантора „Данаилова, Тодоров и Партньори“

  • гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 53А

Адвокатско дружество „Данаилова, Тодоров и Партньори“ предоставя първокласни правни услуги на чуждестранни и местни дружества от публичния и частния сектор. Ние консултираме във всички сфери на търговското, облигационното, трудовото, административното и данъчното право. Имаме интензивен опит в различни индустрии и бизнес сектори.