Адвокатска кантора „Христов и партньори“

  • гр. София, ул. “Владайска” 19, партер

Екипът ни се състои от професионалисти с богат опит в областта на вещното, търговското, облигационното и административното право. Нашите специалисти с удоволствие ще Ви съдействат при разрешаването на всеки възникнал правен спор, като заедно ще работим за намиране на най-правилното решение. Професионализмът е основата, върху която се градят нашите успехи, а резултатът от него са множеството спечелени правни спорове пред съда и административните органи, както и дългогодишните ни редовни клиенти.


Георги Къртев

София, Адвокатска кантора „Христов и партньори“,
+359 885 735 155 Адвокатска кантора „Христов и партньори“, София
Адвокатска кантора „Христов и партньори“ 2006 г. – 2011 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право

Станимир Христов

София, Адвокатска кантора „Христов и партньори“,
+359 885 220 000 Адвокатска кантора „Христов и партньори“, София
Адвокатска кантора „Христов и партньори“ 1998 – 2003 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет– Магистър по право

Диана Черкезова

София, Адвокатска кантора „Христов и партньори“,
+359 888 41 84 83 Адвокатска кантора „Христов и партньори“, София
Адвокатска кантора „Христов и партньори“ 1982 – 1987 г. – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право.