Адвокатска кантора „Трифонов“

  • гр. Пловдив, ул. „Мали Богдан“ 21

Адвокатска кантора „Трифонов“ е основана през 2005 г. в гр. Пловдив от адвокат Емил Трифонов. Той е възпитаник на  пловдивската Английска гимназия и магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, вписан като адвокат в Адвокатска  колегия – Пловдив от 2003 г.Кантората работи предимно в сферите на гражданското, търговското и корпоративното право като предлага разнообразие от юридически услуги: устни, писмени или онлайн правни консултации, абонаментно правно обслужване, изготвяне на лицензионна или друга бизнес документация, водене на преговори и извънсъдебно уреждане на спорове, както и  процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, както и в арбитражни и изпълнителни производства.Развитието на дейността на кантората наложи откриването на нов офис в гр. София през 2011 г. и сформирането на екип от опитни юристи, специализиращи в различни сфери на правото. С цел комплексно обслужване на корпоративните клиенти, кантората поддържа екип от консултанти и специалисти по финанси, счетоводство и човешки ресурси.


Все още няма адвокати, опитайте по късно.