Адвокатска кантора „ГИД”

  • гр. Варна, Ул. "Константин Величков" №15

Ние сме българска адвокатска кантора със седалище в гр. Варна – морската столица на страната ни. На своите клиенти – местни и чуждестранни физически и юридически лица, ние предоставяме разнообразни правни услуги, процесуално представителство пред съдилищата и консултации в сферата на гражданското право и в частност:

  • в сферата на недвижимите имоти и вещното право;
  • търговското и дружественото право;
  • облигационното право и трудовото право;
  • семейно и наследствено право;
  • международно търговско и европейско право;
  • обслужването на чуждестранните инвестиции;
  • уреждането на статута на чужденците в Р. България и др.под.

Все още няма адвокати, опитайте по късно.