Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“

  • гр. Варна, ул. „Дрин“ №10, ет.1, ап.60

Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“ e създадена от адвокат Гергана Върбанова и адвокат Николета Тодорова. Двете обединяват своя опит и усилия в стремежа си да създадат един модерен начин на работа, който да е конкурентен на колегите, упражняващи адвокатска и консултантска дейност както в България, така и в чужбина. Въпреки дългогодишния и значителен опит в областта на корпоративното право, ние обърнахме нашия поглед не само към бизнеса и капитала, но и запазихме своя стремеж към решаване на чисто човешките казуси. Стремежът към предлагане на качествени юридически услуги, добрия екип от специалисти и положителните отзиви на нашите клиенти за дейността ни, правят  нашия екип предпочитан партньор и надежден консултант.


Николета Тодорова

Варна, Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“,
+359 897 872 008 Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“, Варна
Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“ Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по Право на ЕС; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – магистър по право;

Гергана Върбанова

Варна, Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“,
+359 897 872 010 Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“, Варна
Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“ Сертифициран дистанционен курс „Правосъдие“ организиран от еdX – Harvard University, USA; Докторант на самостоятелна подготовка, с тема на научния труд в областта на облигационното право.