Практика

Активно практикува в областта на търговското
гражданското и патентното право. Успешно осъществява процесуално представителство пред съдебните органи.

Професионален опит

От 2005г. започва работа в Адвокатска кантора „Евелина Божикова и партньори”. От 2006г. е вписан като адвокат в Пловдивска адвокатска колегия. В кантората адв. Христо Матеев профилира дейността си в оказване на правна защита и съдействие в областта на административните и съдебни процедури по устройствено планиране на територията и строителството.

Образование

Завършва право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през 2005г., а от м. октомври 2005г. е редовен специализант, специалност “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал Пловдив.

Езици

английски език

Локация
Пловдив, ул. „Парчевич” № 2 +359 32 624692