Практика

Вещно право; Устройство на територията и строителство; Административно право; Търговско право; Семейно и наследствено право; Процесуално представителство;

Професионален опит

2004 г. – досега: Адвокат, Софийска адвокатска колегия; 1998-2004: Стажант и юрисконсулт при нотариус Стилиян Тютюнджиев

Образование

1998 – 2003 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет– Магистър по право

Езици

английски език
руски език

Локация
София, ул. “Владайска” 19 +359 885 220 000