Premium
Практика

Търговско право ; Трудово право ; Вещно право

Професионален опит

2014 год. – до днес – регистриран външен експерт при АОП за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки под № ВЕ-79 2009 год. – до днес – председател на Арбитражен Съд София; 2006 год. – до днес – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия; 2004 год. – до днес – част от екипа на Legalex

Образование

Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Юридически факултет, Магистър по право; Курс по Американско право – "Американски институции и въведение в правото на САЩ", при проф. Стивън Плоткин, университет „Тюлейн”, САЩ; Американско бизнес право при проф. Шийла Хоххаузер, университет „Тексас”.

Езици

български език
английски език

Локация
София, ул. Нишка 172 +359 878 150 000