Практика

Търговско право; Трудово право; Осигурително право и обществени поръчки

Професионален опит

2003 година до момента - адвокат

Образование

1993г. - 1999г.- Юридически факултет УНСС, гр. София, Магистър по право.

Локация
Пловдив, ул."Опълченска" 10 +359 32 634 154