Практика

Практикува в областта на гражданското съдопроизводство
вещноправните сделки
търговските спорове изпълнителните производства и наследственото право.

Професионален опит

Съдружник в адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” от 2016г., с над 10 години юридически стаж. Практикуващ адвокат в гр.Варна от 2011 г. , от 2015г. в гр.София, България. Осъществява пълно правно обслужване на английски език.

Образование

Завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски” през 2006г.

Езици

английски език

Локация
София, ул. Дамян Груев 1, ет. 4 +359 878 65 56 72