Николета Тодорова

Адвокатска кантора „Върбанова и Тодорова“
  • гр. Варна, ул. „Дрин“ №10, ет.1, ап.60
  • опит
Практика

Европейско право
оказване на правна помощ по дела с международен елемент; защита на човешките права; търговско и дружествено право
неправителствени организации; данъчно и административно право; облигационно право; вещно право и сделки с недвижими имоти; гражданско и семейно право; процесуално представителство съдействие по дела;

Професионален опит

Aдвокат Николета Тодорова е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатска Кантора „Върбанова и Тодорова“. Адвокат Тодорова е сред малкото специалисти в областта на Европейското право и неговото практическо прилагане. Има персонален интерес към защита на човешките права пред Европейския Съд по Правата на Човека. Адвокат Тодорова има опит в оказването на правна помощ в специфични области на търговията, а именно търговия с природен газ и енергийни проекти.

Образование

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по Право на ЕС; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – магистър по право;

Езици

английски език
френски и руски език.

Сертификати
„Право и процес на Ешропейския съюз“- Université de Lorraine, CENTRE EUROPEEN UNIVERSITAIRE DE NANCY, Republique Française; Сертифициран дистанционен курс „Въведение в правото на ЕС“, Europa Institute at Leiden Law School, Leiden University, Holland Новите реформи в Европейския съюз – Международна лятна академия по Право на Европейския съюз към Софийски университет „Св. Климент Охридски”- 2013г.; Сертифициран дистанционен курс “Правосъдие”- организиран от еdX – Harvard University, USA; Сертифициран дистанционен курс „Европейско общо право“- Birkbeck, University of London; Вписван медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието от. Специализация „Морско право“
Локация
Варна, ул. „Дрин“ №10, ет.1, ап.60 +359 897 872 008