Практика

Облигационно право
Търговско право
Административно право
Вещно право
Семейно и наследствено право

Професионален опит

януари 2004 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" -стажант-адвокат февруари 2009 г. Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат

Образование

Юридическси факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право

Езици

английски език

Сертификати
2004 - 2006 г. Английско право и Право на Европейския Съюз към Университет Кеймбридж, Англия
Локация
Пловдив, ул. "Алцеко" №16 +359 2 32 266 620; +359 2 32 634 078