Premium

Миглена Димитрова

Адвокатска кантора „MDMI“
  • гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А,ет.3
  • опит
Практика

IP и патентно право
финансови услуги
регулаторни въпроси относно: онлайн медии
финансови услуги и хазарт.

Професионален опит

Миглена Димитрова работи повече от 6 години като правен експерт в националния парламент. Оглавява правния отдел на една от най-големите петролни компании в България. От повече от 10 години успешно консултира и представлява клиенти относно права на интелектуална собственост, цифрови услуги и регулаторни въпроси.

Езици

български и английски език

Локация
София, бул. Джеймс Баучер 76А,ет.3 +359 2 862 05 99