Марина Янкова

Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”
  • гр. София, ул. “Христо Белчев” 9, ет. 2
  • опит
Практика

Гражданско право и процес; Търговско и дружествено право; Вещно право; Трудово право;

Професионален опит

Февруари 2014 – Януари 2015 – стажант в Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”; Януари 2015 – юрист в Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”; Май 2017 - член на САК

Образование

Магистър по право, Югозападен университет ,,Неофит Рислки’’, 2013

Езици

Английски език

Локация
София, ул. “Христо Белчев” 9, ет. 2 +359 2 986 7885