Марина Валентинова Войнова

Адвокатска кантора „Калайджиев & Георгиев“
  • гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55
  • опит
Практика

Вещно право; Облигационно право; Търговско право;

Професионален опит

Предишен опит: Юрисконсулт в „Прайм Консултантс” ООД (2010-2011 г.) Юридически съветник в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2011 г.) Понастоящем: Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2012 г.); Осъществява цялостно правно обслужване на търговски дружества, включително подготовка на договори и консултации относно правни сделки; Осъществява цялостно правно обслужване на клиенти във връзка с изграждането и субсидирането по програми на Европейския съюз на фотоволтаични системи. Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителството по граждански, търговски и административни спорове пред българските съдилища; Осъществява обслужване на клиенти на адвокатското дружество във връзка с недвижими имоти.

Образование

Завършила е Университета за национално и световно стопанство, Юридически факултет, магистър по право – 2009 г.

Езици

английски
немски.

Локация
София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55 +359 2 980 40 21