Практика

Облигационно право
Търговско право
Административно право
Вещно право
Процесуално представителство

Професионален опит

от май 2006 г. - Адвокатска кантора "Базлянков, Станоев и Ташев" - адвокат

Образование

Юридическси факултет, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", специалност - Магистър по право

Езици

английски
френски

Локация
Пловдив, ул. "Алцеко" №16 +359 2 32 266 620; +359 2 32 634 078