Практика

Търговско и корпоративно право
Търговски сделки и облигационно право Дружествено право; Правила за търговия и защита на потребителя; Авторско право
Патентно право; Публични и инвестиционни дружества; Приватизация; Банково право; Застрахователно право; Граждански процес; Вещно право

Професионален опит

1999 - към настоящия момент Юридическа кантора "Рашев и партньори" - адвокат, Старши съдружник януари - 2000 - януари 2001 Софийски градски съд, съдебен кандидат

Образование

СУ "Св.Климент Охридски", гр.София, специалност: "ПРАВО"(1993 -1999)

Езици

Английски
Руски

Локация
София, +359 2 805 30 30