Илияна Иванова Мавродиева

Адвокатска кантора „Калайджиев & Георгиев“
  • гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55
  • опит
Практика

Търговско право; Вещно право; Устройство на територията; Административно право; Съдебни и административни процедури

Професионален опит

Предишен опит: Юрисконсулт, Адвокатско дружество „Павлова и Драмов“ (2010-2011 г.); Стажант, Адвокатско дружество „Павлова и Драмов“ (2008-2010 г.); Стажант, Адвокатско дружество „Костадинов и Тенев“ (2007-2008 г.) Понастоящем: Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2011 г.); Консултира и организира регистрациите и промени в обстоятелствата на клиенти на дружеството в търговския регистър; Консултира и организира регистрации и промени в обстоятелствата на юридически лица с нестопанска цел; Изготвя граждански и търговски договори; Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителство за клиенти на адвокатското дружество във връзка с конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси; Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителството по граждански и търговски спорове пред българските съдилища, включително по арбитражни дела пред АС при БТПП.

Образование

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Юридически факултет, магистър по право – 2009 г.

Езици

английски
френски.

Локация
София, бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55 +359 2 980 40 21