Илина Дюлгерова

Адвокатска кантора „Недков & Ko“
  • гр. Варна, ул. "Драгоман" 25, ет.3, офис 11
  • опит
Практика

Областите
в които се е специализирала: Данъчно право; Търговско право
Семейно и Наследствено право
Облигационно право
Вещно право
Трудово право
Административно право;

Професионален опит

Работила като сътрудник и правен консултант в Нотариална кантора „Несторов” от 1998г. Вписана като адвокат през 2002г.

Образование

Завършила Технически университет гр.Варна специалност „право” през 2001г. – магистър по право.

Езици

Владее български и италиански език.

Локация
Варна, ул. "Драгоман" 25, ет.3, офис 11 +359 887 65 98 28