Илиана Бурова

Адвокатска кантора „Рашев и партньори“
  • гр. София, бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България"
  • опит
Практика

Трудово и осигурително право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Авторско право Патентно право
Търговско и корпоративно право; Търговски сделки и облигационно право; Застрахователно право; Граждански процес; Дружествено право

Професионален опит

април 2004 - към настоящия момент - адвокат в Юридическа кантора "Рашев и партньори" декември 2003 - март 2004 - съдебен кандидат в Софийски окръжен съд януари 2003 - април 2004 - стажант в Юридическа кантора "Рашев и партньори"

Образование

СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, специалност: "ПРАВО"(1997 -2002); Академичен курс по Американско бизнес право - лектор: проф.Шийла Хокхойзер, САЩ(2002)

Езици

Английски
Руски

Локация
София, бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България" +359 2 805 30 30