Ива Николова

Адвокатска кантора „Рашев и партньори“
  • гр. София, бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България"
  • опит
Практика

Трудово и осигурително право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Патентно право
Търговско и корпоративно право; Търговски сделки и облигационно право; Застрахователно право; Граждански процес; Дружествено право

Професионален опит

2003 - към настоящия момент Юридическа кантора "Рашев и партньори" - адвокат, съдружник 2002 - Софийски градски съд, съдебен кандидат 2002- 2003 парламентарен сътрудник към 39 - то НС

Образование

СУ "Св.Климент Охридски", гр.София, специалност: "ПРАВО"(1996-2001)

Езици

Английски
Руски

Локация
София, бул. "Витоша" 146, вх. Б, ет. 6 Бизнес Център "България" +359 2 805 30 30