Иван Николов

  • гр. София, ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров 42, ет. 2.
  • опит
Практика

Клиентите на кантората могат да получат консултации или представяне в съда по гражданско-правни
семейно-правни
наказателно-правни
административно-правни
търговско-правни въпроси. Кантората предлага също така и обслужване в сферата на наследственото
вещното
облигационното право и др.

Професионален опит

Адвокат Иван Николов, гр. София предлага качествено обслужване на достъпни цени в областта на правно-юридическите услуги. Основните направления в дейността на адвокатската кантора са насочени към водене на дела и разрешаване на възникнали проблеми с топлофикация, проблеми със съдебни изпълнители /съдия изпълнители/ и разрешаване на възникнали проблеми при вземания от такива, семейно право и в частност водене на бракоразводни дела, дела за родителски права и издръжка.

Образование

Завършил юридическо образование, специалност Право в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 година.

Локация
София, ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров 42, ет. 2. +359 888 54 29 62; +359 887 177 881