Практика

Търговско и корпоративно право; Облигационно право; Вливания (сливания) и придобивания; Транзакции с ценни книжа и транзакции на капиталовите пазари; Данъчно право и др.

Професионален опит

Димитър Иванов е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия от 2007 г. Преди да се присъедини към „Димитров, Иванов и съдружници“ като съучредител на кантората, той работи като правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (Landwell) – българската асоциирана юридическа кантора на „ПрайсуотърхаусКупърс“ (PircewaterhouseCoopers) (2003 – 2008 г.), където специализира предимно в областта на търговското и корпоративното право и сделките с финансови инструменти. През 2008 г. Димитър Иванов се присъединява към „Димитров, Чомпалов и Тодорова“ – бутикова правна кантора, специализирана в областта на корпоративното право, капиталовите пазари, ценните книжа и сделките с тях – като старши консултант (2008 – 2009 г.), където участва в предоставянето на правни консултации при извършването на различни корпоративни и търговски транзакции и проекти за финансиране чрез международните и вътрешните капиталови пазари, включително корпоративни преструктурирания, публични и частни предлагания на ценни книжа и др.

Образование

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право. През 2010 г. той преминава успешно Първо ниво на изпита CFA.

Локация
София, бул. „Витоша“ № 36, ет. 4 +359 2 4277 022