Диана Милкова

Адвокатска кантора “Дюлгерова и Пенкова”
  • гр. София, ул. “Христо Белчев” 9, ет. 2
  • опит
Практика

Гражданско право и процес; Търговско и дружествено право; Вещно право; Административно право; Обществени поръчки;

Професионален опит

Януари 2010 – Декември 2010 – Правен съветник в „Новател” ЕООД Април 2012 – Август 2012 – Юрисконсулт в „Напоителни системи” ЕАД Август 2012 – Aдвокат в Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”

Образование

Магистър по Право, Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2009 Магистър по Публична администрация, УНСС, 2007

Езици

Английски език

Локация
София, ул. “Христо Белчев” 9, ет. 2 +359 2 986 7885