Практика

Вещно право; Облигационно право; Административно право; Търговско право; Семейно и наследствено право;

Професионален опит

2015 – досега Адвокатска кантора “Христов и партньори” – адвокат; 2013 – 2015 Адвокатска кантора “Христов и патньори” – младши адвокат; 2012 – 2013 Адвокатска кантора “Христов и патньори” – юрисконсулт;

Образование

2006 г. – 2011 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право

Езици

английски език

Локация
София, ул. “Владайска” 19 +359 885 735 155