Практика

Процесуално представителство
защита и съдействие по дела и пред административни органи; Производства по принудително изпълнение по реда на ГПК
ТЗ и ЗОЗ; Търговско и облигационно право.

Професионален опит

2017 г. – досега – част от екипа на „Легалекс”. 2016 г. – 2017 г. - „Сибанк” ЕАД, гр.София. 2011 г. – 2015 г. – „Българска банка за развитие” АД, гр.София. 2007 г. – 2011 г. – „Банка Пиреос България” АД, гр.София. 2005 г. - 2007 г. – Агенция за държавни вземания, дирекция „Частни държавни вземания”, гр.София. 2001 г. – 2005 г. – адвокатска кантора в гр.София.

Образование

Софийския университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Право”, специализации – “Правораздаване” и “Публична администрация”.

Локация
София, ул. Нишка 172 +359 02 981 22 69