Василена Трифонова

Адвокатска кантора „Недков & Ko“
  • гр. Варна, ул. "Драгоман" 25, ет.3, офис 11
  • опит
Практика

Областите
в които се е специализирала: Облигационно право; Търговско право
Семейно право
Вещно право
Трудово право.

Професионален опит

Работила като юрисконсулт към търговски дружества от 2005г. Вписана като адвокат през 2010г.

Образование

Завършила Юридическия факултет на Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” през 2005г. – магистър по право.

Езици

Владее български и английски език.

Локация
Варна, ул. "Драгоман" 25, ет.3, офис 11 +359 52 607 467