Практика

Търговско и корпоративно право; Сливания и придобивания; Облигационно право; Конкурентно право
защита на потребителя; Трудово право; Процесуално представителство; Право на интелектуалната собственост; Административно право и др.;

Професионален опит

Преди да се присъедини към „Димитров, Иванов и съдружници“ като съучредител на кантората, работи в Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, където се занимава с широк спектър от правни въпроси, с фокус върху области като корпоративното и търговското право, сливанията и придобиванията и процесуалното представителство (2004 – 2006 г.). От края на 2006 г. до 2009 г. Борислав Димитров работи като старши правен консултант в Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и съдружници“ (Landwell) – българската асоциирана юридическа кантора на „ПрайсуотърхаусКупърс“ (PircewaterhouseCoopers), където специализира в областта на конкурентното право (концентрации, забранени споразумения, нелоялна конкуренция и др.), защита на потребителя (безопасност на храни, етикетиране, реклама и др.) и право на интелектуалната собственост.

Образование

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по право и магистър по международни отношения.

Локация
София, бул. „Витоша“ № 36, ет. 4 +359 2 4277 022