Анелия Пантова

  • гр. София, бул.”Витоша”1, ет.1,
  • опит
Практика

Имам дългогодишен опит и работи в областта на гражданското
трудовото
административното и търговското право и процес както и международното частно право в областта на семейното
наследственото и вещното право.

Професионален опит

Като адвокат работи от 1993 година. Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От 2013 г. вписана като медиатор в Регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Като медиатор съдейства за разрешаване на спорове в областта на семейното, наследственото и трудовото право.

Образование

Завършила съм специалност „Право” в СУ „Климент Охридски”

Езици

руски
английски

Локация
София, бул.”Витоша”1, ет.1, +359 888 92 10 92