Медицинско право

Медицинско право – възприето е становището, че това са тези обществени отношения, които се реализират в сферата на здравеопазването между държавни и обществени органи, медицински специалисти, пациенти и трети лица. Този отрасъл се занимава със защита на нарушени права на пациента по Закона за здравето или спорове свързани с медицинското обслужване; процесуално представителство и защита при търсене на договорна отговорност по Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени на пациент в резултат на некачествено медицинско обслужване, защита при търсене на деликтна отговорност по Закона за задълженията и договорите за вреди, произтичащи от неправомерни действия на лекаря.

Румен Люцканов

София, Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“,
+359 2 980 38 76 Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“, София
Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“ Румен Люцканов е магистър по право (1984 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в областта на морското право.

Валентин Георгиев

София, Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“,
+359 2 937 65 32 Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“, София
Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1982 г.