Конституционно право

Конституционното право (КП) е един от основните правни отрасли на правната система. Нормите на КП регулират устройството на държавата и обществото, а от тук и КП се определя като водещ правен отрасъл. Конституцията, която се отличава с най-висшата юридическа сила, играе ролята на основополагащ закон – „закон на законите”. КП в строгия смисъл на думата е позитивното право, което регулира организацията и функционирането на публичната власт в България. На основата на правния отрасъл се изгражда и КП като наука. Същевременно КП има своите теоретични основания т.е. идеи, възгледи и принципи, които се формират като самостоятелни направления в политическата мисъл. Когато се определя КП се подчертава, че това е правен отрасъл със силно изразен политически характер.

Валентин Георгиев

София, Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“,
+359 2 937 65 32 Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“, София
Адвокатска кантора „Георгиев, Тодоров и Ко.“ Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1982 г.

Румен Люцканов

София, Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“,
+359 2 980 38 76 Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“, София
Адвокатска кантора „Добрев и Люцканов“ Румен Люцканов е магистър по право (1984 г.) от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в областта на морското право.